La Fundació

El compromís

02/11/2020

En el nostre compromís per promoure la inclusió laboral i social i fomentar el benestar general de les persones amb discapacitat, s'estableixen protocols d'actuació encaminats a:

  • Adquirir els hàbits laborals i socials que condueixin a la plena inclusió.
  • Acompanyar les persones en la integració en l'entorn laboral.
  • Detectar les necessitats formatives per adquirir les competències necessàries i formar professionals de la funció logística.
  • Millorar l'ocupabilitat de les persones mitjançant l'orientació, la motivació i l'acompanyament individual, per facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
  • Conscienciar sobre la importància de la pràctica de l'esport i d'una bona alimentació, per aconseguir l'equilibri i el benestar personal, a través de l'associació esportiva i cultural Club 2C.

L'equip tècnic que treballa en la implementació d'aquestes accions està format per professionals de l'àmbit social que faciliten la inclusió plena de les persones vulnerables i fan realitat l'objectiu fundacional mitjançant aliances amb empreses, institucions i organitzacions.

 


Durant aquest any:

 

Hem realitzat 463 intervencions individuals d'acompanyament 
155 persones han participat en accions formatives
10 persones han rebut assessorament legal i/o en economia domèstica