Noticies

Protocol de Prevenció i Control d'Infeccions certificat

12/04/2021

Amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de totes les persones treballadores i visitants dels diferents centres i serveis de l'Empresa d'Inserció CODEC i de Fundació CARES, l'entitat ha certificat l'establiment i implantació del seu Protocol de Prevenció i Control d'Infeccions (PPCI), on es fixen les pautes a seguir per fer front a epidèmies com la COVID-19 i altres malalties.

La certificació, emesa pel grup extern d'inspecció i verificació SGS, garanteix que CARES compta amb un Pla de Contingència per fer front a les infeccions que puguin sorgir, i també amb una Evaluació de Riscos específica davant l'expansió de la COVID-19. Es garanteix també que els dos documents segueixen la normativa i les especificacions de les autoritats sanitàries, i que als diferents serveis i instal·lacions es compleixen tots els estàndards de prevenció, neteja, desinfecció, informació i formació, aplicant correctament el protocol establert. La certificació engloba tant les oficines i magatzems propis de CODEC i CARES com també els serveis externs on treballen els i les professionals de les dues entitats.

Poc després de l'arribada de la pandèmia, els equips de Seguretat i Salut Laboral de CODEC i CARES van començar a treballar en la creació d'un protocol per garantir que les mesures de prevenció davant la COVID-19 s'aplicaven correctament en tot moment. Durant la tardor del 2020, professionals de SGS van auditar les instal·lacions i els serveis on treballem per verificar que es comptava amb els protocols necessaris, que aquests eren els adequats i que s'estaven aplicant degudament. Una vegada obtinguda la certificació, trimestralment es continuaran fent inspeccions sorpresa per garantir que tots els protocols es continuen aplicant correctament en tot moment.

 

 

Compromesos amb un futur sostenible

Aquesta notícia està relacionada amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible definits com a prioritaris per Fundació CARES: