Noticies

"Les oposicions et permeten millorar a escala professional i personal"

20/04/2022

Després de 15 anys treballant a Fundació CARES com a professional de la logística, Oriol Espluga va decidir presentar-se a un procés d'oposicions convocat per l'Ajuntament de Barcelona. Després de mesos de preparació i d'haver superat les diferents proves teòriques i pràctiques, parlem amb ell perquè ens expliqui com va ser el procés que l'ha dut a fer el salt de Fundació CARES a l'administració pública. 

 

¿A quin servei de CARES treballava abans d'incorporar-se a l'Ajuntament de Barcelona?

Abans de començar a l'Ajuntament de Barcelona treballava en un dels magatzems que CARES gestiona per una empresa client. Allà feia diferents manipulats, sobretot reetiquetatge de productes, revisions de qualitat i reenvasats, i també paletitzava i repaletitzava mercaderies. Al final, també m'encarregava de fer els voltejos per poder canviar els productes d'un palet a un altre.

 

¿Què el va motivar a presentar-se a un procés d'oposicions?

Principalment, volia millorar a escala professional i també personal.

 

¿Quin procés d'oposicions va fer?

Em vaig presentar a la convocatòria d'Ajudant de Serveis Auxiliars de l'Ajuntament de Barcelona.

 

¿Quin tipus de proves incloïa el procés?

En aquesta convocatòria vam fer un test de competències cognitives bàsiques i proves de llengua catalana i castellana. També era necessari superar uns exercicis pràctics relacionats amb les funcions del lloc de treball: ordenar diferents expedients, atendre el públic per resoldre els seus dubtes i oferir-los les indicacions necessàries, contestar al telèfon per agafar un encàrrec i transmetre'l correctament a la persona interessada i, finalment, reciclar correctament diferents objectes. Després de la prova pràctica, vam fer una entrevista personal, que ja va ser l'última prova del procés.

 

¿Com es va preparar les diferents proves?

Repassant tot allò que havia après. Per preparar-me les últimes proves pràctiques també vaig comptar amb l'ajuda de l'equip de Promoció i Integració Laboral de CARES.

 

¿El procés de selecció ha estat molt llarg?

Va començar el desembre del 2020, quan vaig presentar la sol·licitud per participar en la convocatòria. Durant la primavera del 2021 vam començar a fer les diferents proves de la convocatòria, que es van allargar fins a mitjans d'octubre de l'any passat. Superades les proves, al desembre vam presentar la documentació per a la seva compulsa, i al gener d'enguany ja vaig començar a treballar a l'ajuntament. Una vegada superats els dos mesos de prova, ara al març, ja podem donar per tancat el procés de selecció.

 

¿Després d'haver superat les oposicions, on treballa actualment?

Una vegada signat el contracte, i després d'haver fet l'acollida, ara estic treballant al mateix edifici de l'Ajuntament de Barcelona, repartint la correspondència dels diferents departaments i fent l'acompanyament de les visites.

 

¿Com ha sigut l'experiència de començar una nova feina?

Ha estat tota una novetat per mi, però m'hi estic habituant molt ràpidament i coneixent a moltes persones de diferents departaments. De moment, el volum de feina no és molt elevat, ja que molts professionals estan teletreballant.

 

¿Quins avantatges té haver fet unes oposicions?

Fer i aprovar unes oposicions et permet accedir a una feina fixa, amb un horari flexible però estable, amb igualtat d'oportunitats i possibilitats de promocionar professionalment.

 

¿Recomanaria als companys i companyes de CARES i de CODEC que es presentessin a unes oposicions?

Sí, una vegada aprovades les diferents proves teòriques i pràctiques tens garantit un bon lloc de treball on podràs créixer tant personalment com professionalment, i on gaudiràs d'una estabilitat molt necessària avui en dia.

 

Imatge de grup amb els 27 professionals que s'han incorporat com a treballadors de l'Ajuntament de Barcelona
després d'haver superat el procés d'oposicions d'Ajudant de Serveis Auxiliars

 

Compromesos amb un futur sostenible

Aquesta notícia està relacionada amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible definits com a prioritaris per Fundació CARES: